Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Zieuwent


Huisartsenpraktijk Zieuwent

Harreveldseweg 17D
7136 KH Zieuwent
Telefoon: 0544-351276
Spoed: 0544-351860
Fax: 0544-351661
Receptenlijn: 0544-351276 keuze 2

KvK-nummer: 53082680

www.huisartszieuwent.nl

E-mail: vosmol@huisartszieuwent.nl


Home

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek; voor informatie en het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u op deze website terecht. Een uitgebreide medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

Actuele praktijkinformatie:

 • Dokter Schreurs (vrouwelijk waarnemend huisarts) werkt op maandag en donderdagochtend in de praktijk.
 • Vanaf 1 juli is Menke Weenink werkzaam als praktijkondersteuner. Op maandag en dinsdag in Zieuwent en om de week op vrijdagochtend in Mariënvelde.
 • Vraag altijd uw actuele medicatie overzicht op. Zie verder informatie bij Actueel medicatie overzicht.
 • Vanaf 3 september start Zeynep Polat voor 3 maanden in onze praktijk als coassistent.

 

Vriendelijk verzoek:

Binnenkort krijgen wij nog maar 2x per week een levering van de groothandel.

Daarom willen wij u vragen om ruim van te voren uw medicatie bij te bestellen, svp een week van te voren.

Wij kunnen er ook voor zorgen dat uw medicatie voor u klaargezet wordt, dit heet proactief herhalen.

De assistente kan het nader toelichten.

Bedankt voor uw medewerking, namens medewerkers huisartspraktijk Zieuwent.

 

 

 

 

 

Praktijkinformatie

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend:

 

Openingstijden    
Maandag 08:00-12.30 13.00-17:00
Dinsdag 08:00-12.30 13.00-17.00
Woensdag 08:00-12.30 13.00-17:00
Donderdag 08:00-12.30 13.00-17:00
Vrijdag 08:00-12.30 13.00-17:00

 

- Tussen 12:30u - 13:00u, is de praktijk gesloten, alleen voor spoedgevallen zijn we telefonisch bereikbaar.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedlijn praktijk (tijdens kantooruren): 0544-351860 of 0544-351276 (keuze 1).


Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8:00u - 17:00u. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Als u tussen 08:00u en 10:00u belt kunt u meestal diezelfde dag nog terecht. Desgewenst kunt u een voorkeur voor één van beide artsen kenbaar maken. Het is wel verstandig om met een bepaald probleem bij dezelfde arts terug te komen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spreekuren artsen

G.M.M. Molleman: dinsdag, woensdag, vrijdag

T.H.N.J. Vosters: maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag

Moniek Schreurs: mandag, donderdagochtend

Telefonisch terugbelspreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

Bij de assistenten kunt u een afspraak maken om teruggebeld te worden voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken etc. Het heeft de voorkeur dat u de uitslagen bespreekt met de arts, die deze heeft aangevraagd.

Bij korte adviezen kunt aangeven door welke arts of praktijkondersteuner u teruggebeld wilt worden.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Dienst tussen de middag (12:30u - 13:00u)

De Zieuwentse huisartsen verzorgen zelf de diensten tussen de middag. Via het praktijknummer wordt u dan doorgeschakeld naar een van de artsen.

Spoedpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de spoedpost/doktersdienst. Op de spoedpost werken alle huisartsen van Oost Achterhoek samen.

Openingstijden

De spoedpost geopend: iedere werkdag na 17:00u, op zaterdag, zondag en op feestdagen.

Afspraken

Er wordt gewerkt op afspraak. Zonder afspraak, kan het zijn dat u erg lang moet wachten.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost ( VOLG BORDEN SPOEDPOST)

Spoedpost Oost Achterhoek (oude SEH ingang)
Beatrixpark 1
7101 BN  WINTERSWIJK

Telefoon: 0900-500-9000

www.huisartsenpostoostachterhoek.nl

 

 
Huisbezoek

Omdat er in de praktijk meer mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het - indien mogelijk - het beste om naar de praktijk te komen. Bent u hiertoe om medische redenen niet in staat, dan kunt u een visite aanvragen, liefst telefonisch tussen 08:00u en 10:00u. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen

Ziekenhuis opname

De huisartsen bezoeken ook bijna wekelijks de opgenomen patiënten in het Koningin Beatrix Ziekenhuis te Winterswijk.

Ook in andere ziekenhuizen kan een bezoek door ons worden gebracht. Indien u daar behoefte aan heeft, laat het ons dan weten. We zullen dan proberen daar gehoor aan te geven.

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis behoefte hebben aan een bezoek van een van de artsen, geef dat dan door aan de assistente.

Opleidingspraktijk

Huisarts in opleiding (AIO)

Onze huisartsenpraktijk is een opleidingspraktijk en verbonden aan het huisartseninstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In onze praktijk kunt u kennis maken met een (huis)arts in opleiding (AIO), een afgestudeerde arts, die nog enige jaren praktijkervaring moet opdoen onder begeleiding. Het kan zijn dat de assistente u vraagt of u geen bezwaar heeft om door deze huisarts in opleiding te worden behandeld.

Op dit moment is er geen Aio werkzaam.


Co-assistent

Periodiek (2x per jaar) zullen er ook co-assistenten in onze praktijk werkzaam zijn. Co-assistenten zijn medisch studenten die hun eerste, voornamelijk theoretische, deel van de opleiding hebben afgerond (het doctoraal examen). Tijdens het tweede deel, de co-schappen, leren ze meer praktische vaardigheden en kunnen ze veel klinische ervaring opdoen. Ze werken op de verschillende afdelingen van een ziekenhuis maar ook, verplicht, acht weken in een huisartsenpraktijk. Co-assistenten werken niet zelfstandig.

Wanneer een co-assistent u heeft gezien zal dat in vrijwel alle gevallen direct worden gevolgd door een controle door de huisarts. U kunt een consultatie bij een co-assistent natuurlijk weigeren.

Op 3 september start Zeynep Polat voor 3 maanden in onze praktijk.

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner (POH) 

De praktijkondersteuner (POH), is een verpleegkundige, die verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Het accent van de functie ligt op de medisch inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en/of protocollering.
De focus van de praktijkondersteuner in onze praktijk ligt momenteel op de behandeling en controle van suikerziekte (diabetes mellitus type II) en cardiovasculair risico ( hart- en vaatziekte) en chronische longaandoeningen zoals COPD (chronisch obstructieve longziekten).

De spreekuren in Mariënvelde zijn om de week op vrijdag in het BMV gebouw.

Onze POH Somatiek, Mieke Nobel, is 16 uur per week aanwezig in de praktijk. Op woensdag en donderdag.
Menke Weenink is 18 uur per week aanwezig in de praktijk. Op maandag en dinsdag en om de week op vrijdagochtend in Marienvelde.

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

De praktijkondersteuner (POH GGZ), biedt hulp en ondersteuning bij psychische problemen in de huisartsenpraktijk in maximaal vijf gesprekken. Mocht de problematiek te complex zijn, dan kijkt de POH GGZ samen met u waar u op de juiste plek bent. Er is ook continu overleg met uw huisarts.

Met onder meer de volgende klachten / problemen kunt u bij de POH GGZ terecht. Angstklachten, depressieve klachten, stressklachten, rouwverwerking, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, eenzaamheid, gedragsproblemen bij kinderen, mentale problemen met uw eigen ziekte of die van van uw partner.

Onze POH GGZ, Gerda Manning, is 20 uur per week aanwezig in de praktijk en werkt volgens afspraak op de maandag, dinsdag, donderdag van 9.00uur tot 13.00uur en op woensdag van 9.00 uur tot 17.00uur.

Praktijkondersteuner ouderenzorg


De praktijkondersteuner ouderenzorg, gaat ouderen begeleiding in complexe problematiek.

Onze POH, Mieke Nobel, is 4uur in de week hier voor beschikbaar.

Paramedici

Wijkverpleegkundige

Heidy Jansen is het aanspreekpunt voor Sensire in onze praktijk. U kunt bij haar informatie inwinnen over zorg, wonen en welzijn, langer thuis blijven wonen, hulp bij aanvraag van zorg, advies over hulpmiddelen enz. U kunt haar bereiken van maandag tot en met donderdag via 0900-8856.

Fysiotherapie

We houden maandelijks overleg met de fysiotherapie praktijk Centrum in Beweging en de fysiotherapie praktijk van Sjaak Jansen

Diëtiste

De diëtiste, mw. G. Bos, houdt spreekuur elke vrijdagochtend en één dag in de maand tevens op vrijdagmiddag. U kunt via 0900-3438435 aangeven dat u in de praktijk een afspraak wilt.

Laborante Streekziekenhuis Beatrix

Deze is aanwezig op dinsdagochtend van 08:00u - 08:30u (trombosedienst en bloedafname).

 

Werkzaamheden assistentes

Tot de taken van de assistentes behoren, buiten hun normale werkzaamheden:

 • Wratten aanstippen met vloeibare stikstof (als u van te voren belt, weet u of de stikstof voorradig is)
 • Oren uitspuiten
 • Cardiogrammen maken
 • Bloeddruk - en bloedsuikercontroles
 • Uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek ter preventie van baarmoederhalskanker
 • Aanleggen en ontkoppelen 24uurs bloeddrukmeting
 • Aanleggen en ontkoppelen holterregisteratie
 • Spirometrie afnemen
 • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt in de praktijk. Dit houdt in dat er bloed wordt afgenomen en gegevens worden verzameld

 

 

Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens (Opt-In)

Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij op termijn uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners in de regio. Door middel van een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

Waarom?
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede adequate medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie.

Wanneer en hoe?
Onze praktijk is zich momenteel aan het voorbereiden op dit opt-in proces. Wij zullen u informeren zodra er meer bekend is. Voorafgaand hieraan kunt u reeds toestemming geven tot het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via een toestemmingsformulier dat u bij onze praktijk kunt inleveren of via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij VZVZ, telefoonnummer 070-3173456 of www.vzvz.nl.

Apotheek

Patiënten die ten westen van de Twenteroute wonen kunnen al hun medicijnen uit onze eigen doktersapotheek betrekken. De openingstijden zijn dezelfde als van de praktijk. Als u tijdens het spreekuur iets krijgt voorgeschreven, kunt u de medicijnen meestal direct meenemen.

Herhaalrecepten:

1) Kan via deze website (24 uur per dag) . U kunt een eigen inlog account aanmaken.

2) Kan via de recepten telefoon (24uur per dag) : 0544 351276 (keuze 2)

3) Als u het etiket van het doosje haalt (knipt) en voor 11:30u bij de assistente inlevert, kunt u ze vier dagen later gevuld afhalen na 13:00u.

Als de huisarts niet toestemt in herhaling, dan wordt dit met u overlegd. Als u de medicijnen direct wilt meenemen, dan loopt u de kans wegens drukte even te moeten wachten.

Patiënten uit Lichtenvoorde kunnen hun lege doosjes bij "Apotheek Lichtenvoorde" voor 10.00 uur inleveren. Een van de artsen zorgt ervoor dat de recepten elektronisch ondertekend worden. Na 16.00 uur kunnen ze daar weer opgehaald worden. Het is ook mogelijk een inlog account aanmaken bij apotheek Lichtenvoorde.

Via onderstaande link, vindt u informatie over uw actuële medicatie overzicht.

Informatie over bijsluiters en bijwerking medicatie/zelfzorgmedicatie

Waarschuwing dienstapotheek en internetapotheek

 Instructie links: