Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waarvoor kan ik bij de assistente terecht?

   U kunt bij de assistente terecht voor: Oren uitspuiten, bloeddrukcontroles, diabetescontroles ("suikercontroles"), urine-onderzoek, formulieren reisadvies, hulp bij stoppen met roken. Ook maakt de assistente ECG's ("hartfilmpjes"), doet zij longtesten en kan zij uitleggen hoe inhaleerapparaatjes bij astma en bronchitis werken. Vragen over medicijnen kunt u ook stellen aan onze apothekersassistentes.

  • Wanneer zijn de uitslagen van bloedonderzoek of rontgenfoto's bekend?

   In principe na drie werkdagen. U kunt de assistente bellen om te vragen of de uitslag binnen is. Zoja, dan plant ze een terugbelafspraak in bij de aanvragend arts.

   Met de huidige technische stand van zaken kan een uitslag soms al een dag later bekend zijn. Het kost echter ook tijd om de uitslagen te bekijken en er over na te denken. Soms moet er nog iets overlegd worden, of iets opgezocht. Daarom spreken wij drie werkdagen af. Alleen somminge speciale onderzoeken, zoals weefselonderzoek, laten langer op zich wachten (ca. 1 week).

   Bij grote afwijkende uitslagen, neemt de arts de zelfde dag nog contact met u op.

  • Waar en wanneer kan ik bloed laten prikken?

   Op de achterzijde van het prikformulier kunt u zien, waar en hoe laat u kan bloedprikken. Vergeet u niet uw ponskaartje van het ziekenhuis mee te nemen. De onderzoeken worden immers daar uitgevoerd op het laboratorium.

  • Waarom krijg ik een afspraak bij de huisarts in opleiding als ik een afspraak wil? Ik wil mijn eigen dokter!

   Altijd een lastig punt: Het opleiden van huisartsen heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn duidelijk: De eigen huisarts blijft scherp, de praktijk blijft up-to-date, er wordt nog eens met een frisse blik gekeken, de capaciteit om een afspraak te maken is iets groter dan normaal. Een veel gehoord nadeel is dat het niet altijd meer mogelijk is om de eigen huisarts te spreken en dat klopt voor een klein deel ook. Echter: De eigen huisarts blijft nog steeds zo'n 80-90% van de tijd gewoon bereikbaar. Bovendien werkt de huisarts in opleiding onder directe supervisie van de huisarts-opleider en kan bij twijfel of onduidelijkheid direct of naderhand nog overleggen met de huisarts-opleider. Deze ziet ook vaak achteraf nog wel wat er is afgesproken.

   U zult begrijpen dat een huisarts in opleiding niet getraind kan worden als hij zelf geen patienten ziet. Bovendien moet de huisarts-opleider ook wat tijd op het spreekuur besparen om de opleiding zelf serieus vorm te kunnen geven. Met een klein beetje geven en nemen moet e.e.a. best soepel kunnen verlopen. U kunt altijd aangeven dat u om belangrijke redenen bij de huisarts-opleider zelf (of misschien wel de huisarts-in-opleiding!) een afspraak wilt, maar dat kan wel eens betekenen dat het dan een een of twee dagen later pas mogelijk is. Wij vragen u dan ook om hier soepel mee om te gaan als de planning het niet anders toelaat. In veel gevallen kan de huisarts in opleiding u uitstekend helpen, onder directe supervisie van uw eigen huisarts.

  • Waarom kan ik de dokter zelf niet telefonisch bereiken?

   Wij hebben om verschillende redenen geen telefonisch spreekuur meer. Alles loopt ofwel via de assistente, ofwel via het spreekuur zelf. Wel bestaat de mogelijkheid voor zaken die per telefoon geregeld kunnen worden of voor het doorgeven van uitslagen etc. om teruggebeld te worden door de dokter. Dit kunt u aan de assistente aangeven.

  • Mag ik pas op de dag zelf een afspraak maken?

   Nee, u kunt een afspraak maken voor elke gewenste datum. Gedurende de hele dag kunt u een afspraak maken. Als u voor 9u belt, proberen we dezelfde dag een afspraak in te plannen. Wij raden u echter aan indien mogelijk een of enkele dagen van tevoren te bellen voor een afspraak.

  • Waarom mag ik niet meerdere problemen in 1 consult bespreken?

   Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Dat is over het algemeen voldoende om uw verhaal te horen, aanvullende vragen te stellen, zonodig lichamelijk onderzoek te doen, eventuele aanvragen voor verder onderzoek te doen en ook nog eens alles goed in uw dossier op te schrijven. Als er dan nog een kleine, aanvullende vraag bij komt kan dat ook vaak nog wel. Als er echter meerdere problemen behandeld moeten worden, schiet de tijd te kort. En dan moeten we kiezen: de klachten afraffelen, of de volgende patient langer laten wachten. Geen van beide lijkt ons gewenst.

   Natuurlijk is het mogelijk om een dubbel consult aan te vragen als u meerdere serieuze problemen hebt, of meerdere vragen wilt stellen of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben. U kunt dat dan aangeven bij de assistente.

   We horen soms dat mensen het vreemd of vervelend vinden dat ze niet met meerdere klachten tegelijk mogen komen. Begrijp dan echter wel dat wij uw klacht graag serieus nemen. Daar hoort onder andere een goede uitleg bij en verslaglegging in uw dossier. En dat kost tijd. Meer tijd dan het kost om een boodschappenlijstje te aanhoren en voor ieder probleem een advies te geven of een receptje voor te schrijven. Wij hopen dan ook op uw begrip.

   Nog even over dat "boodschappenlijstje": natuurlijk mag u best thuis opschrijven wat u allemaal wilt vragen aan de dokter. We hopen met de bovenstaande uitleg dat u wel begrijpt dat we geen lijstjes met problemen kunnen oplossen.

  • Waarom kan ik vandaag niet meer op het spreekuur terecht?

   Voor spoedeisende zaken kunt u altijd tussendoor op de praktijk terecht, maar er zijn vaak redenen voor spreekuurbezoek die niet-spoedeisend zijn. Voor een evenwichter planning en om ruimte over te houden voor spoed-zaken kan het dus voorkomen dat er een afspraak voor een of enkele dagen later gemaakt wordt. De assistente is getraind om dit in te kunnen schatten maar heeft daarvoor wel uw medewerking en begrip nodig.

  • Waarom vraagt de assistente bij het maken van een afspraak waar ik voor kom?

   Hier zijn twee redenen voor. Op de eerste plaats kan zij een inschatting maken van de ernst van uw klacht. Misschien moet u wel eerder gezien worden, of komt de dokter thuis in plaats van u op het spreekuur. Of misschien is het beter nog even af te wachten of kan zij een ander advies geven. Op de tweede plaats zijn er steeds meer klachten die door de doktersassistente zelf afgehandeld kunnen worden. Door u vragen te stellen kunnen we het spreekuur efficienter plannen. Overigens bent u nooit verplicht antwoord te geven als u dat niet per se wilt. De assistentes hebben overigens dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisartsen.

  • Komt de dokter langs in het ziekenhuis of als ik weer thuis ben?

   Wij proberen wekelijks onze patiënten in het ziekenhuis in Winterswijk te bezoeken. Mocht u graag dat wij u bezoeken in een ander ziekenhuis, laat het dan even weten bij onze assistente. Wilt u zelf graag dat de dokter langs komt, neem dan zelf het initiatief en laat door middel van een telefoontje weten dat u de dokter graag wilt spreken.

  • Waarom is het zo druk?

   U merkt zelf waarschijnlijk ook dat het drukker is omdat u niet altijd de afspraak kunt maken die u wenste. Ondanks het delegeren van een aantal taken blijft de druk op het spreekuur maar groeien. Dat heeft meerdere oorzaken, die we niet altijd in de hand hebben. Een veelgehoorde vraag is of er niet een arts bij zou moeten. Echter de financiering van de gezondheidszorg zit zo in elkaar dat er niet automatisch meer geld beschikbaar komt als het drukker wordt. De tijd die beschikbaar is voor spreekuur en visites is de laatste jaren echter (noodgedwongen) toegenomen  terwijl de "organisatietijd" (administratieve taken, overlegmomenten etc.) ook is toegenomen. Aan onze werklust zal het dus niet liggen.....

  • Dienst: oude situatie en huisartsenpost

   Dienstdoen is totaal verschillend met "vroeger" sinds de komst van de huisartsenposten. Soms horen we echter van mensen de opmerking dat we geen dienst meer hoeven doen. En de gemiddelde huisarts doet nog steeds een keer per 1-2 weken dienst (plus een "achterwachtdienst"). Het is wel veranderd, dienstdoen is nu echt "naar het werk gaan" geworden, waar het vroeger vanuit het eigen huis gedaan werd. En er is betere ondersteuning gekomen, zonder dat de rest van het gezin geconfronteerd wordt met het werk van vader of moeder. Dienstdoen is wel veel intensiever geworden, een avond- of weekenddienst is ook gewoon hard werken, waar dat vroeger soms uren  wachten op een telefoontje was. En het komt nog steeds náást de gewone doordeweekse praktijkuren.

   Voor u is het nadeel dat u buiten kantooruren bij spoedeisende zaken eerst de huisartsenpost moet bellen en voor een consult verder moet reizen. Ook treft u dan vaker een vreemde dokter. Die is dan meestal wel goed uitgerust voor zijn of haar taak en niet langer oververmoeid na een 100-urige werkweek. Na de dienst beschikken wij overigens meteen over een bericht over uw bezoek aan de huisartsenpost.

 • Medisch
  • Wat moet ik doen als ik mijn oren verstopt heb?

   Als u denkt dat uw oren uitgespoten moeten worden, kunt u rechtstreeks een afspraak maken met de assistente. Druppel minimaal drie dagen van tevoren drie maal daags wat lauwe sla-olie in het oor. (Uit recent onderzoek blijkt overigens gewoon water net zo goed te helpen!). Voor het uitspuiten zelf hoeft u niet bij de dokter te zijn, de assistente kan dit voor u doen.

  • Wat moet ik doen als ik een blaasontsteking denk te hebben?

   U kunt dan het beste een portie ochtendurine bij de assistente afgeven. Deze onderzoekt de urine en overlegt met de arts. Belangrijke zaken hierbij: breng de urine binnen 4 uur en bewaar het potje in de koelkast tot u het brengt. Het beste is een "gewassen plas", maak de plasopening goed schoon met water, en laat het eerste en het laatste beetje urine weglopen. Alleen het middelste deel vangt u op in een goed schoon potje. Ochtendurine heeft het langst in de blaas gezeten en geeft de meeste informatie over een eventuele blaasontsteking. In afwachting van het onderzoek kunt u de klachten verlichten met paracetamol en door veel te drinken.