Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner (POH) 

De praktijkondersteuner (POH), is een verpleegkundige, die verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Het accent van de functie ligt op de medisch inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en/of protocollering.
De focus van de praktijkondersteuner in onze praktijk ligt momenteel op de behandeling en controle van suikerziekte (diabetes mellitus type II) en cardiovasculair risico ( hart- en vaatziekte) en chronische longaandoeningen zoals COPD (chronisch obstructieve longziekten).

De spreekuren in Mariënvelde zijn om de week op vrijdag in het BMV gebouw.

Onze POH Somatiek, Mieke Nobel, is 16 uur per week aanwezig in de praktijk. Op woensdag en donderdag.
Menke Weenink is 18 uur per week aanwezig in de praktijk. Op maandag en dinsdag en om de week op vrijdagochtend in Marienvelde.

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

De praktijkondersteuner (POH GGZ), biedt hulp en ondersteuning bij psychische problemen in de huisartsenpraktijk in maximaal vijf gesprekken. Mocht de problematiek te complex zijn, dan kijkt de POH GGZ samen met u waar u op de juiste plek bent. Er is ook continu overleg met uw huisarts.

Met onder meer de volgende klachten / problemen kunt u bij de POH GGZ terecht. Angstklachten, depressieve klachten, stressklachten, rouwverwerking, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, eenzaamheid, gedragsproblemen bij kinderen, mentale problemen met uw eigen ziekte of die van van uw partner.

Onze POH GGZ, Gerda Manning, is 20 uur per week aanwezig in de praktijk en werkt volgens afspraak op de maandag, dinsdag, donderdag van 9.00uur tot 13.00uur en op woensdag van 9.00 uur tot 17.00uur.

Praktijkondersteuner ouderenzorg


De praktijkondersteuner ouderenzorg, gaat ouderen begeleiding in complexe problematiek.

Onze POH, Mieke Nobel, is 4uur in de week hier voor beschikbaar.