Elektronisch patiëntendossier

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens (Opt-In)

Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij op termijn uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners in de regio. Door middel van een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

Waarom?
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede adequate medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie.

Wanneer en hoe?
Onze praktijk is zich momenteel aan het voorbereiden op dit opt-in proces. Wij zullen u informeren zodra er meer bekend is. Voorafgaand hieraan kunt u reeds toestemming geven tot het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via een toestemmingsformulier dat u bij onze praktijk kunt inleveren of via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij VZVZ, telefoonnummer 070-3173456 of www.vzvz.nl.