Paramedici

Wijkverpleegkundige

Heidy Jansen is het aanspreekpunt voor Sensire in onze praktijk. U kunt bij haar informatie inwinnen over zorg, wonen en welzijn, langer thuis blijven wonen, hulp bij aanvraag van zorg, advies over hulpmiddelen enz. U kunt haar bereiken van maandag tot en met donderdag via 0900-8856.

Fysiotherapie

We houden maandelijks overleg met de fysiotherapie praktijk Centrum in Beweging en de fysiotherapie praktijk van Sjaak Jansen

Diëtiste

De diëtiste, mw. G. Bos, houdt spreekuur elke vrijdagochtend en één dag in de maand tevens op vrijdagmiddag. U kunt via 0900-3438435 aangeven dat u in de praktijk een afspraak wilt.

Laborante Streekziekenhuis Beatrix

Deze is aanwezig op dinsdagochtend van 08:00u - 08:30u (trombosedienst en bloedafname).