Bijwerking medicatie

Mocht u bijwerking(en) van uw medicatie ondervinden, dan kunt u deze bij uw arts en apotheek melden. Deze bijwerkingen worden dan in uw medicatie dossier vermeld.

U kunt ook een melding maken bij het lareb:

http://www.lareb.nl