Doktersverklaring

Wij geven geen doktersverklaringen af aan eigen patiënten.

De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Voorbeelden daarvan zijn: geschiktheid om te kunnen werken, autorijden of naar school gaan. Vaststellen of een geboekte reis terecht geannuleerd wordt. Bepalen of iemand recht heeft op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie.
Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts.

Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde 'weigeringsbriefje' opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.
Klik hier om het weigeringsbriefje te lezen. 

Het weigeringsbriefje wordt meestal door de vragende instantie als verklaring geaccepteerd.

(Het gaat hier dus niet om machtigingen voor materialen/diensten of hulpmiddelen).